Homepage План - конспект уроку перебудова


План - конспект уроку перебудова


Лише прямі витрати України, яка мусила майже повністю взяти на себе спра' ву ліквідації катастрофи на електростанції, що підпорядковує валася свого часу союзному відомству, становили в 1988-1990 р. Второй этап перестроечных процессов. Реформа була приречена на провал. Дайте визначення поняттям «прискорення» і «перебудова». Розпад СРСР стався завдяки внутрішнім причинам чи мав зовнішній поштовх? Яке значення для світового співтовариства має СРСР? Задание классу: Сопоставить преобразования, необходимые для вывода страны из кризиса, и результаты перестройки. Отношение к политической оппозиции 4. Перший етап реформи припав на червень 1988 — червень 1989 р. Учащиеся формулируют вывод о соотношения замыслов и надежд «прорабов перестройки» и её реальных итогов. Його змістом було: прийняття нового виборчого закону, за яким вибори мали проводитися на альтернативній основі; проведення виборчої кампанії делегатів на 1-й з'їзд народних депутатів СРСР; проведення самого з'їзду; створення постійно діючого законодавчого органу — Верховної Ради СРСР і контрольного органу законності в країні — Комітету конституційного нагляду. Узгоджений на засіданні Державної ради варіант договору Єльцин запропонував першим підписати українському президентові, підкресливши, що свій підпис поставить після нього. І все-таки об'єктивно історична ціна компромісу була висока: хто кого реабілітує — ' Влада, проголосивши такий крутий поворот у своїй політиці і зробивши реальний крок у новому напрямку гласність - така, яку маємо, - це вже реальність, нова, краща реальність , не знайшла за можливе відновити справедливість щодо нас. Передусім це стосувалося "білих плям" вітчизняної історії, матеріалів про масові репресії 30— 50-х рр. Резко возросла инфляция, рос и без того огромный бюджетный дефицит, золотой запас сокращался. За яких обставин доступився до влади М. Хоча за це висловилися 70% опитуваних, референдум не вніс ясності у протиріччя з приводу нового союзного договору і подальшої долі СРСР. А в цьому крилась серйозна небезпека для міжнаціональних відносин, бо надмірна їх політизація може ледве не кожну соціальну проблему швидко перетворити на національну. II этап перестройки лето 1988 — декабрь 1991 гг. Вранці 19 серпня 1991 р. Того ж вечора, о 19-й годині, у Москві над Кремлем було спущено червоний прапор із Державним гербом СРСР, а на його місце піднісся російський. Мозковий штурм "Що робити? Работа с учебником Зачитать на стр. Не залишилося поза увагою і питання стосовно ролі КШ'С. У журналах "Новьій мир", "Совремелнмк", "Москва" почали друкуватися раніше заборонені твори письмек-ників-дисидентів, у тому числі й українських, мемуари жертв репресій та інші документальні матеріали. У чому виявилася лібералізація суспільного життя в СРСР наприкінці 80 — на початку 90-х рр.? Вывод по третьему пункту плана урока: реформы начинают «пробуксовывать», люди разочаровываются в перестройке. Змовників було заарештовано, законність відновлено.


Применение репрессий к политическим противникам 5.


Главная задача реформаторов — преобразование социалистической системы. Що свідчило про наростання кризових елементів у суспільно-політичному житті УРСР 70-х — початку 80-х років? Отношение к политической оппозиции 4. Эпохи, связанной с беспримерным подвигом целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно отходит от активной деятельности. Серед міст СРСР з найвищим рівнем забруднення атмосфери кожне п'яте було розташоване в Україні. А в цьому крилась серйозна небезпека для міжнаціональних відносин, бо надмірна їх політизація може ледве не кожну соціальну проблему швидко перетворити на національну. Врахуйте, що деякі видатні дисиденти, зокрема А. Применение репрессий к политическим противникам 5. Перебудова супроводжувалась диференціацією інтересів різних груп населення, які не могли бути передбачені в програмі однієї партії. Новий генеральний секретар ЦК КПРС М. Із магазинів хутко зникали товари першої необхідності, почала вводитися вже забута карткова система.

Some more links:
-> бланк спецификации 2-й лист
Які події відбулися 19—21 серпня 1991 р.
-> дез ср во жавельон инструкция
Проте нова реформа здійснювалася в умовах монополії державної власності в економіці.
-> конспекты по безопасности жизнедеятельности для детей раннего возраста
Горбачова, а головою президії Верховної Ради СРСР — А.
-> пример заполнения строки 210 налога на прибыль за 2008г
Про зміни, які відбувалися в СРСР, почали говорити як «про революційні».
-> sven ps 34 драйвер
ТАРС передав інформацію про створення Державного комітету з надзвичайного становища ДКНС , до складу якого увійшли 8 осіб — Янаєв, Павлов, Пуго, Крючков, Язов, Стародубцев, Бакланов, Тизяков.
->SitemapПлан - конспект уроку перебудова:

Rating: 89 / 100

Overall: 66 Rates